آخرین تغییرات قیمت محصولات تاجران آهن
میلگرد 18 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
22244
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
22244
سایز 18
میلگرد 16 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
22244
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
22244
سایز 16
میلگرد 14 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
22244
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
22244
سایز 14
میلگرد 10 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
23008
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
23008
سایز 10
میلگرد 12 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
23008
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
23008
سایز 12
میلگرد 8 هشترود
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
23466
حالت شاخه آجدار
کارخانه هشترود
ارزش افزوده
(9%) ریال
23466
سایز 8
میلگرد 32 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 32
میلگرد 28 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 28
میلگرد 25 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 25
میلگرد 22 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 22
میلگرد 20 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 20
میلگرد 18 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 18
میلگرد 16 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 16
میلگرد 14 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21143
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21143
سایز 14
میلگرد 12 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21418
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21418
سایز 12
میلگرد 10 شاهین بناب
محل بارگیری کارخانه
قیمت(تومان)
بدون ارزش افزوده
21601
حالت شاخه آجدار
کارخانه شاهین بناب
ارزش افزوده
(9%) ریال
21601
سایز 10
نمایش بیشتر

محصولات دیگر ما

شرکت تاجران آهن

هلدینگ تاجران آهن در راستای پیشرفت روزافزون کشور و توسعه پروژه های عمرانی گامی بلند در راستای پیشرفت کشور اقدام به ارائه خدمات در حوزه مقاطع فولادی، مشارکت در ساخت ساز کشوری و تامین مصالح ساختمانی نموده است . از این رو افتخار دارد بتواند همکاری با کلیه ارگان ها، پروژه های دولتی و خصوصی را دارا باشد. امیدواریم با همکاری هم گامی بلند و مهم در اعتلای روزافزون سرزمین مان مهیا نماییم.

گواهی ISO 9001 تاجران آهن
گواهی ISO 10002 تاجران آهن
گواهی ISO 10004 تاجران آهن